• Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś

Daty

 1285   Według zapisków kołobrzeskiego duchownego Piotra Edlinga, w tym roku założono  miasto  Lębork. Księciem Pomorza Gdańskiego był w owym czasie Mściwoj II  (zwany również  Mszczujem lub Mestwinem), który wydać miał stosowne dokumenty.  Data ta budzi duże  wątpliwości, a badacze przyjmują jako początek istnienia  Lęborka rok 1341.
 1295  Pomorze Gdańskie na mocy układu z Kępna przeszło pod panowanie króla Polski,  Przemysława II.
 1306   Lębork uznaje zwierzchność Władysława Łokietka.
 1310   Krzyżacy podporządkowują sobie Pomorze Nadwiślańskie, w tym tereny wokół Lęborka i samo  miasto.
 1341   Lębork lokowany na prawie chełmińskim.
 
 1 stycznia 1341 r. gród lokowano na prawie chełmińskim. Nadania dokonał Wielki Mistrz Dytryk  von Altenburg. W dokumencie lokacyjnym wymieniana jest nazwa Lewinburg. Miasto miało  zasadźcę (przyszłego sołtysa) Rutgera von Emmericha, stało się też siedzibą krzyżackiego  prokuratora, tj. zarządcy. Uposażono je 100 łanami. Prawdopodobnie w tym samym czasie  rozpoczyna się budowa zamku i murów obronnych.
 1343   Początek budowy gotyckiego, kościoła św. Jakuba.
 1363  Ukończono budowę murów obronnych oraz krzyżackiego zamku.
 1379   Podpisanie układu granicznego między zakonem krzyżackim a Warcisławem VII
 
W Lauenburgu podpisano układ graniczny między zakonem krzyżackim a księciem słupskim Warcisławem VII, potem kilkakrotnie tutaj odnawiany, m.in. w 1384 i 1386 r.
 1407  Komtur gdański, Albrecht von Schwarzburg sporządził opis przebiegającej w okolicy Lęborka granicy między księstwem słupskim i państwem zakonnym.
 1409 

 Na zamku w Lauenburgu przebywał Ulrich von Jungingen.

Ulrich von Jungingen

 1410   Książę Bogusław VII składa hołd Władysławowi Jagielle otrzymując w zamian jako lenno miasto Lębork.
 1410   14 marca 1440 - Miasto wstąpiło do antykrzyżackiego Związku Pruskiego.
Zdjęcie: akt erekcyjny Związku Pruskiego podpisany w Kwidzynie, 14 marca 1440r. Pomiędzy pieczęciami znajduje się pieczęć Lauenburga.
Akt erekcyjny Związku Pruskiego podpisany w Kwidzynie, 14 marca 1440r. Pomiędzy pieczęciami znajduje się pieczęć Lauenburga.
 1435   Wyodrębniono dekanat lęborski.
 1440   Miasto wstąpiło do antykrzyżackiego Związku Pruskiego.
 1455   Kazimierz Jagiellończyk oddał ziemię lęborską księciu słupskiemu i szczecińskiemu Erykowi II. Książęta pomorscy panowali nad nią (z przerwami) do 1637 r.
 1507   Książę Bogusław X odnowił akt nadania praw miejskich Lęborkowi.
 1538   Ponowne potwierdzenie praw miejskich Lęborka wydane przez księcia pomorskiego Barnina IX.
 1618
Fragment mapy Pomorza wg Lubinusa. Na obrzeżu szkic panoramy Lauwenburgka.
 
Na mapie oznaczono ponad 470 miejscowości, bogata jest sieć hydrograficzna. Obraz przyozdobiono trzydziestoma herbami szlachty rugijskiej. Doświadczenia zebrane w trakcie tych prac wykorzystał E. Lubinus tworząc jedno z największych opracowań kartograficznych jakie powstało na tym terenie w początku XVII stulecia, a mianowicie Wielką mapę Księstwa Pomorskiego - Nova illustrissimi principatur Pomeraniae descriptio cum adiuncta principum genealogia et pnncipum veris et potiorum urbium imaginibus et nobilium insignibus. Prace nad mapą trwały w latach 1611-1618. Podgląd mapy dostępny pod adresem: http://archeo.edu.pl/lubinus/
 
 
1637

Król Władysław IV Waza włączył starostwa lęborskie i bytowskie do województwa pomorskiego. 

Król Władysław IV Waza

1638 Władysław IV włącza po śmierci ostatniego z Gryfitów ziemię lęborską do Korony. 
1640 Tutejszym starostą został Reinhold von Krockow i był nim do roku 1657.
1655 Miasto zajmują wojska szwedzkie.
1657
Traktaty welawsko-bydgoskie przekazały ziemię lęborską w ręce Brandenburgii.
 
Traktaty welawsko-bydgoskie – dwa traktaty z 1657 roku, których głównym postanowieniem było zerwanie zależności lennych pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi i uzyskanie suwerenności dynastii Hohenzollernów na tym terytorium. Polska utraciła wpływ na politykę Prus i oddała im w lenno ziemię lęborsko-bytowską. Na mocy traktatu, uzgodnionego ostatecznie i zaprzysiężonego 6 listopada 1657 r. przed kościołem jezuickim w Bydgoszczy: * Fryderyk Wilhelm i jego potomkowie w linii męskiej uzyskali suwerenność w Prusach Książęcych, zrywając tym samym wszelką zależność od Polski, * jedynym śladem dawnej zależności Prus Książęcych od Polski miało być odtąd składanie przez stany pruskie hołdu królowi polskiemu i Rzeczypospolitej, w momencie obejmowania władzy przez nowego księcia w Prusach po wymarciu Hohenzollernów Prusy Książęce miały wrócić do Polski, * elektor zawierał z Polską wieczyste przymierze na korzystnych dla siebie warunkach oraz przymierze wojskowe przeciwko Szwecji, * elektor uzyskał Drahim tytułem zastawu, ziemię lęborsko-bytowską (z miastami Lębork i Bytów) jako lenno oraz Elbląg na własność, pod warunkiem, że uda mu się go zdobyć własnymi siłami (był nadal w rękach szwedzkich) z zastrzeżeniem prawa wykupu dla Polski (ostatecznie elektorowi nie udało się zdobyć Elbląga) oraz wpłaty 400 tys. talarów.
 
1658 Ustępujący Szwedzi spalili Lębork. Spłonął m.in. kościół św. Jakuba.
1682 Niemal całe miasto spłonęło ponownie. Z olbrzymiej pożogi ocalał tylko ratusz i nieliczne domy. Zniszczeniu uległ również już odbudowany kościół św. Jakuba.
1725 Bracia polscy Osterrothowie założyli przy Placu Pokoju pierwszą aptekę w mieście, która w tym samym miejscu znajduje się do dnia dzisiejszego.
1754 Ks. Ignacy Lniski proboszcz Lęborka rozpoczął odbudowę kościoła farnego św. Jakuba, fundując wiele elementów wyposażenia z własnej szkatuły.
1756 Liczba ludności - 1115
1772 Włączenie ziemi lęborskiej do pruskiego Pomorza.
1806

Gościła tu b. pruska królowa Luiza, najpewniej na zamku.

Portret królowej Luizy, autorstwa Élisabeth Vigée-Lebrun.

1808 W półtoratysięcznym grodzie powstała gmina miejska, a także zaczął działać sąd powszechny.
1815
Na mapie miasta pojawił się prowizoryczny szpital.
 
Ten rok przyjmuje się za koniec kryzysu, oznacza on też powstanie powiatu lęborsko-bytowskiego, który przetrwał do roku 1846. W Lęborku mieścił się powiatowy sejmik i siedziba landrata.
1840 Miasto uzyskało dogodne połączenie drogowe z Berlinem i Gdańskiem po przebudowie i utwardzeniu starego traktu drogowego.
1847 W mieście miały miejsce rozruchy głodowe.
1860 Urodził się Paweł Nipkow, wynalazca tzw. tarczy Nipkowa stanowiącej podstawę rozwoju telewizji.
1866 W okresie adwentu lęborscy protestanci odprawili pierwsze nabożeństwa w nowym kościele Zbawiciela.
1870

Utwardzono drogę do Łeby, dociągnięto do Lauenburga linię kolejową i postawiono dworzec.

Dworzec w Lauenburgu.

1873
Zbudowano krótko istniejący szpital (przy dzisiejszej ul. Łokietka).
1874 Na polecenie burmistrza Bartholdiego dokonano rozbiórki starego gotyckiego ratusza.
1875 Zbudowana zostaje roszarnia na lęborskich peryferiach.
1876 Przebudowa układu ulic w centrum miasta. Rozbiórka Bramy Gdańskiej i Słupskiej oraz większości murów obronnych. Powstaje progimnazjum oraz 7-klasowa szkoła dla głuchych.
 1888

 W związku z rozbudową Paradestrasse (ul. Armii Krajowej) został wybudowany nowy most przez rzekę Łebę w ciągu tej ulicy.

W 1888 r. w związku z rozbudową Paradestrasse (ul. Armii Krajowej) został wybudowany nowy most przez rzekę Łebę w ciągu tej ulicy.

 1898  Rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego przy kościele św. Jakuba. Prace trwały rok.
 1900 

 Wybudowano nowy, istniejący do dzisiaj Ratusz.

Wybudowano nowy, istniejący do dzisiaj Ratusz.

 1902  Oddanie do użytku lini kolejowej Lębork - Bytów. Film
 1904   Burmistrzem Lęborka został prawnik dr Robert Mittenzwey.
 1905

 Ukończono budowę nowego budynku poczty przy Paradestrasse.

Poczta

 1907 

 Przebudowa wieży kościoła św. Jakuba.

Przebudowa wieży kościoła św. Jakuba - 1907r.

1908   Uroczyste umieszczenie na wieży kościoła św. Jakuba ozdobnej, pozłacanej kopuły z wiatrowskazem, w której umieszczono miedzianą puszkę zawierającą dokumenty, na temat historii kościoła, jego fotografie, monety i egzemplarze lokalnych gazet.
 
 1908

 Postawiono na lęborskim rynku pomnik wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma, który stał w tym miejscu do końca II Wojny Światowej.

Postawiono na lęborskim rynku pomnik wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma, który stał w tym miejscu do końca II Wojny Światowej.

 1910

 Lauenburg na mapie z roku 1910.

Lauenburg na mapie z roku 1910.

 1910   Uroczystość wyświęcenia kościoła św. Jakuba po remoncie przez przybyłego z Pelplina biskupa sufragana diecezji chełmińskiej Jakuba Klundera.
 1910 

 Ok. 1910 r. w Lauenburgu uruchomiono kino, późniejszy „Schauburg”, na ul. Gdańskiej.

Ok. 1910 r. w Lauenburgu uruchomiono kino, późniejszy „Schauburg”, na ul. Gdańskiej.

 1912 

 Ukończono budowę wieży ciśnień na Wzgórzu Wilhelma i otwarto wodociągi komunalne.

 1928   Założono w Lauenburgu pierwszą komórkę NSDAP.
 1933  W Lauenburgu otworzono Wyższą Szkołę Kształcenia Nauczycieli.
 1945  10 marca 1945 - Oficjalna data zdobycia Lęborka przez Armię Czerwoną.
 
Do miasta weszły oddziały 3 korpusu pancernego gen. Aleksieja Panfiłowa. Poza potyczką w okolicach Pogorzelic, walk nie było, ale żołnierze radzieccy puścili z dymem kawał miasta, mordując, gwałcąc i grabiąc pozostałych na miejscu mieszkańców. Lębork przejęła komendantura wojskowa Armii Czerwonej. Jej samowolne panowanie trwało do czerwca/lipca 1945 r.
 
Zniszczenia dokonane przez żołnierzy radzieckich w śródmieściu Lauenburga.