• Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
 • Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś
  Lauenburg in Pommern - Lębork wczoraj i dziś

Nazewnictwa miasta Lęborka

 

 Lewimburg   1335-1341  niedatowany opis granic nadania Redkowic przez kancelarię Wielkiego Mistrza Dytryka von Altenburg /Cramer  II 226-227/
 Lewinburg  1.01.1341r. akt nadania przez W.M. Dytryka von Altenburg Leborkowi chełmińskich praw miejskich /Cramer II 145-147/
 Lewinborg   22.11.1349r. akt nadania przez Henricha Rechtira chełmińskich praw Nowej Wsi. /Cramer II 211-212/
 Lawenburgk  8.07.1357r. przywilej miejski Łeby nadany przez W.M.  Winrycha v. Kniprode. /Cramer II 262-263/ transumpt z 1575r.
 Lewenburch    XIVw. najstarsza znana pieczęć z napisem w otoku "cigillum civitatis lewenburch /lewenborch?/ Cramer II ew. Lemcke
                          odcisk zachowany w akcie założycielskim Związku Miast i Ziem Pruskich z 1440r.
 Lewinburg  7.03.1362r. zapis Winrycha v. Kniprode nadania Cewic dla braci Waltera i Clausa oraz Gintera i Waltera /Cramer II232/
 Lewinburg  13.12.1363r. akt nadania przez komtura Ludeke von Essen Dziechlina na polskim prawie rycerskim /Cramer II 233/
 Lewinburg  8.07.1369r. nadanie Kębłowu praw Chełmińskich przez komtura gdańskiego Zollnera v. Rotenstein /Cramer II 216/
 Lawenburgk   9.061373r. przywilej Winrycha v. Kniprode dla Wejherów /transumpt z1575r./  również zastosowany w kancelarii księcia  Jana Fryderyka w Szczecinie   /Cramer II 269-271/
 Lewinburg   16.10.1376r. przywilej dla Glewic ?. wystawiony przez komtura gdańskiego Zygfryda v. Bassenheim  /Cramer II 217-218/
 Lewinburg  21.12.1376r. nadanie praw chełminskich dla Wilkowa przez Zygfryda v. Bassenheim  /Cramer II 217/
 Lewinburcg 10.051378r. komtur Zygfryd v. Bassenheim przekazuje proboszczowi kościoła św. Ducha w Gdańsku czynsz w wysokości 22 marek z ław masarskich Starego Miasta w Gdańsku i inne przywileje w zamian za wsie Salino i Świchowo  /Cramer II 236/
 Lewinburg  7.03.1379r. nadanie Wojciechowi Salina na prawie chełmińskim przez v. Bessenheim   /Cramer II 234-235/
 Lewinburg   20.12.1379r. nadanie Hermanowi Volczerowi Łebienia przez v. Bassenheim   /Cramer II 218-219/
 Lawenburg  23.04.1389r. akt nadania wójtostwa Łeby Mikołajowi Wejherowi pzrez komtura gdańskiego Wolfa von Zuhlenharta /transumpt z 1560r. na użytek Ernesta Wejhera/  Cramer II 271-274
 Lewemburg  26.05.1389r. notarialna relacja zeznań posła szwedzkiego Klausa Platte w sprawie uwięzienia go przez księcia słupskiego podczas podróży do zakonu Krzyżackiego sporządzona w Bytowie. Cramer II 28-32.
 Lewinburg
 13.07.1393r. akt nadania Rekowa Hermanowi Volczerowi przez komtura Jana Rumpenheima /Cramer II219-220/
Lewinburg
 1396-1407 niedatowany opis Ziemi Lęborskiej wykonany przez komtura gdańskiego Albrechta von Schwarzburg /Cramer II35-36/
Lewinburg  1400-1402r. rejestry czynszowe miast Łeby i Lęborka o zaciągach wojskowych  /Cramer II 307-308/
Lewenburg   13071433r. relecja dla W.M. Pawła von Rusdorf o wojennej wyprawie na Pomorze Słupskie komturów Gdańska i Dzierżgonia   Cramer II 47-48
Lewenbork  15.07.1433r. list prokuratora zakonnego w Bytowie skarżącego się  Pawłowi v. Rusdorf o stratach poniesionych na skutek wyprawy wojsk polskich i prośba o wsparcie.  Cramer II  44-45
Lauwenburg 15.07.1433r. relacja komtura dzierżońskiego do mistrza Pawła v. Rusdorf o rozpuszczeniu wojsk z powodu braku zaopatrzenia.   Cramer II  46-47
Lewemburgischs 1437r. wykaz dóbr i wsi Ziemi Lęborskiej wraz z służebnościami i daninami   Cramer II 291-297
Lawenburg 29.03.1438r. akt nadania Rozłazina na prawie chełmińskim przez ostatniego komtura gdańskiego Mikołaja Postera  Cramer II 220-221
Lauwenburg 3.04.1440r. akt przystąpienia do Związku Miast i Ziem Pruskich miast: Gniew, Stare Miasto Gdańskie, Nowe, Łeba, Lębork, Hel, i Puck   Cramer II 49-50
    Lauwenburg 30.04.1440r. akt przystąpienia rycerstwa Ziem gdańskiej, Lęborskiej i puckiej do Związku Miast i Ziem Pruskich. W tym dokumencie istnieje też zwrot "Im Lauwenburgschn"  Cramer II 48-49
    Lauwenburg 7.11.1443r. sprawozdanie lęborskiego wójta dla komtura gdańskiego o mieniu zakonnym pod jego pieczą  Cramer II  290-291.
    Lauwenburg  3.01.1455r. list księcia Eryka II potwierdzający przyjęcie powiernictwa nad Lęborkiem i Bytowem od Kazimierza Jagiellończyka.  Cramer II 59-60
    Louwenborgk 12.12.1455r. list Bartcza z Przebędowa dla Wielkiego Mistrza Ludwika von Ehrlischshausen o zaatakowaniu przez radę Leborka.   Cramer II 61-62.