Fotografie to kęsy czasu,
które można wziąć do ręki.

Angela Carter